De kwekerij

Biologisch gekweekte tuinplanten in Amsterdam Osdorp

De Tuinakker is een biologisch gecertificeerde kwekerij die zich richt op bloeiende vaste planten. Daarbij veel aandacht voor inheemse planten en bijen en vlinderplanten.  De planten worden grotendeels uit eigen materiaal gekweekt en groeien buiten in de volle grond.

Onze planten kunnen online besteld worden en daarna worden afgehaald. Wij verzenden niet!

Daarnaast organiseren we af en toe verkoopdagen en staan we een aantal keer per jaar op buurtmarkten in Amsterdam.

Waarom biologisch?

De kwekerij wil met haar producten de stad vergroenen en in eigen werkzaamheden het milieu zo min mogelijk belasten. We werken dan ook geheel biologisch volgens SKAL-normen.

Kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen zijn niet nodig als je de teelt op een goede manier verzorgt: veelzijdig, in een biodiverse omgeving met respect voor de natuur. Biologisch kweken betekent voor ons goed bodembeheer, bewust omgaan met grondstoffen en energiebesparend werken. Daarom kweken we in de volle grond en gebruiken we zo min mogelijk potgrond.

De samenwerkingen in de natuur en het ecologisch evenwicht zijn voor ons de basis: alleen zo kunnen natuurlijke plagen voorkomen worden en is er sprake van gezonde teelt. Wij helpen de natuur een handje door een grote diversiteit te creëren op de kwekerij. Met een paddenpoel, randen van wilde bloemen en windsingels van besdragende struiken bieden we vogels, vlinders, bijen, padden optimale gelegenheid zich te voeden en te vestigen op ons terrein.